Bijdrage ChristenUnie Tiel Raad 29/6 bij Voortgangsrapportage / perspectievennota

perspectievennotadonderdag 30 juni 2016 17:45

Tiel is nog altijd financieel redelijk gezond.
Maar door de keuzes uit het verleden is er weinig tot geen geld meer voor extra wensen. We investeren in de toekomst van Tiel door het bouwen van poorten. Maar bouwen we ook poorten als bescherming en toekomst voor de kwetsbaren?

De ChristenUnie vindt dat het voor het Sociaal Domein goed is om na te denken over Investeringen die over jaren zinvol blijven. Wij merken niet echt een vergezicht op wat er op ons afkomt, De ChristenUnie wil graag dingen voor zijn en kijken wat er in andere gemeenten is. Oftewel: wat zijn de toekomstperspectieven? Wij merken bij diverse dossiers op het Sociaal Domein stroperigheid en vertraging. Wij maken ons zorgen of de wethouder wel voldoende grip en zicht heeft. Voorbeelden zijn Veilig Thuis, SHV, mantelzorg- en armoedebeleid. Want
I CU mensen met financiële tekorten
I CU mantelzorger
I CU chronisch zieke en gehandicapte
Ik zei het vorig jaar al: het sociaal domein moet echt geprikkeld worden om qua inkoop en beleid innovatiever te worden. We zijn ook benieuwd hoe de samenwerking met zorgverzekeraars zich ontwikkelt.
In de Voortgangsrapportage staat dat het Aantal inwoners dat een beroep doet op de meerkostenregeling ver achter blijft op de raming daarvan. “Verwachting is dat een groot deel van het beschikbare budget niet expliciet aan de beoogde doelgroep uitgegeven gaat worden”.

De ChristenUnie probeert mee te denken en komt daarom met de
Motie geluksbudget om zo geluksgericht te gaan werken voor chronisch zieken en gehandicapten.
Er zijn veel succesverhalen van ‘geluksgericht werken’. Het doel is om mensen die zich eenzaam voelen, gezondheidsproblemen hebben en weinig financiële armslag, door een kleine stimulans van 450-500 euro – een ‘geluksbudget’ – weer plezier te laten hebben, en daardoor meer contact met hun omgeving.

Laura Weiss heeft zich met promotieonderzoek aan de Universiteit Twente gericht op het effect van geluksgericht werken op het welbevinden en de zorgconsumptie. Het vooronderzoek blijkt veelbelovend: de zorgkosten daalden met 23 procent, terwijl het welbevinden van de mensen met 40 procent was toegenomen.

(In de beantwoording van de wethouder bleek dat inmiddels toch nog veel vraag is geweest naar de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, waardoor de voorgestelde financiële dekking niet meer kan. We hebben besloten de motie aan te houden om bijvoorbeeld mee te nemen bij nieuw vast te stellen minimabeleid.)

I CU, werkzoekende.
Wat geldt voor chronisch zieken en gehandicapten, geldt eigenlijk ook voor veel mensen in de bijstand. Wij zeiden het al eerder: ken de klant in de kaartenbak, dus niet alleen bij de poort. Daarom geven wij als toekomstperspectief mee: een bijstand die mensen bijstaat:
Versterk de rechten van bijstandsontvangers, liever een persoonlijk actieplan, een maatschappelijke inspanning ipv tegenprestatie, want organisaties lopen nu al veel tegen ongemotiveerde vrijwilligers aan. Hecht veel gewicht aan de wensen en ideeën van de persoon zelf. Dan is het stimulerend en activerend. Een goed voorbeeld is het succes van Dynamiek en Pracht en Kracht. De ChristenUnie vindt het dan ook kwalijk dat Werkzaak tot nu toe nog geen diensten heeft ingekocht bij Dynamiek, terwijl de begroting bij Werkzaak weer omhoog gaat.

I CU, inwoner van Wadenoijen
Het zal u niet verbazen dat wij na poging 1 bij de perspectievennota 2015 en poging 2 bij de begrotingsraad 2015 nu weer met een amendement een poging doen voor 1,5 kunstgrasveld voor VV Wadenoijen. Een verdere toelichting lijkt me dan ook overbodig.
(En ja, deze keer is het amendement raadsbreed aangenomen.)

We hadden ook een vraag: Er komt een Vervangingsvoorstel fietsenstalling binnenstad aan. Is daarbij gedacht aan Fietsenstalling in leegstaande winkelpanden? (Daar was niet aan gedacht, maar dit kan wellicht wel door ondernemersvereniging Hart van Tiel worden bekeken.)

Last but not least hebben we gezegd dat wij blij zijn dat het verbod van gebruik van gif op straat per 31 maart jl. is ingegaan.

De ChristenUnie wil in Tiel, fruitstad aan de Waal, verbonden blijven met God die zichzelf ook wel vergelijkt met de stam van een druivenplant. Wij zijn de takken en moeten vruchtdragen, zorgen voor Zijn schepping en veel goede dingen doen.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie Tiel Raad 29/6 bij Voortgangsrapportage / perspectievennota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.