Over ons

Lokale christelijke politiek, waarom?

Zoals in de bijbel staat zijn wij hier op aarde gasten, vreemdelingen of bijwoners en zien we uit naar het Vaderland. Vanuit dat perspectief heeft bovenstaande tekst uit Jeremia ook betekenis voor ons. Werken voor de vrede en welvaart van Tiel; de ChristenUnie (CU) gebruikt hiervoor de mogelijkheden in de gemeentepolitiek. Door middel van de CU kunnen wij er als christenen bij zijn en een positief christelijk geluid laten horen als er beslissingen worden genomen. In Kolossensen 3 staat een tekst die veel christenen aangrijpen om zich vooral niet met de politiek bezig te hoeven houden:
“Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. (..) Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.” In deze tekst draagt God ons op om Zijn belofte centraal te stellen en van daaruit te leven en te werken. Dit betekent niet dat we ons nergens meer mee bemoeien. Het betekent wel dat we ons in onze handelwijze en in alle beslissingen die we nemen, laten leiden door Gods woord. Hij is de hoogste macht aan wie wij verantwoording schuldig zijn. Daarmee is de richting bepaald en daarin ligt ook een opdracht om te getuigen. Wij willen overal laten klinken dat Jezus Koning is, ook in het stadhuis!

Daarom heeft politiek vanuit een christelijk perspectief zin!

Hoe krijgt christelijke politiek dan vorm?

Christelijke politiek is niet zo anders dan christelijk leven. Als volgeling van Jezus laten wij Zijn stem horen. Is het dan relevant of er een vergunning meer of minder wordt afgegeven? Inderdaad, zeker op lokaal niveau zijn lang niet alle vraagstukken van groot ethisch of religieus belang. Maar dan nog is het belangrijk dat elke beslissing helder is en transparant tot stand komt. En dat op basis van dezelfde informatie dezelfde beslissingen worden genomen. Integriteit, openheid en vertrouwen. Dat zijn de drie sleutelwoorden.

Moet ik me hierdoor aangesproken voelen?

Ja, dit is niet alleen maar iets voor hobbyisten. Het maakt deel uit van onze opdracht om de aarde te bewerken en om Gods naam groot te maken. Die opdracht geldt voor alle christenen. De samenwerking met andere christenen kan ons sterker maken. En het is belangrijk dat gezien wordt welke kracht daar van uit gaat. We moeten niet kijken naar wat ons uiteen kan drijven maar eerst naar wat ons samenbindt. Het is niet moeilijk splijtpunten aan te wijzen, maar die zijn niet belangrijk. Het gaat erom dat we in alles Jezus Christus, de Koning van ons leven, willen dienen en gehoorzamen.

Wat kan ik doen om hieraan mee te bouwen?

- Bidden of God ons werk wil zegenen
- Lid worden van de Christenunie
- Meedenken over de koers
- Nieuwe leden werven