Speerpunten

Geloof in Tiel

Samen met inwoners op weg naar oplossingen. Met:
Meer verdraagzaamheid
Socialer gedrag
Goede communicatie tussen gemeente en inwoners. Voor:

 Toekomstperspectief voor kwetsbaren

 • Sociaal beleid, bestrijden van armoede
 • Verbeteren van de zorg
 • Versterken van gezinnen
 • Veel aandacht voor preventie
 • Aandacht voor alleenstaanden, ouderen, mantelzorgers

 Toekomstperspectief  voor jongeren

 • Verbeteren van het onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt
 • Goede stagemogelijkheden
 • Creëren van werkgelegenheid
 • Goede samenwerking tussen onderwijs, ondersteunings- en hulporganisaties
 • Centrum voor Jeugd en Gezin als netwerkorganisatie

 Toekomstperspectief voor een duurzame en sterke economie

 • Economische groei / vergroten werkgelegenheid / minder werkloosheid
 • Stimuleren van energiebesparing en milieuvriendelijk gedrag
 • Verbeteren veiligheid en doorstroming A15
 • Goed openbaar vervoer
 • Behoud landelijk buitengebied
 • Tiel als Fair Trade gemeente

 De ChristenUnie ziet u. CU in het stembureau!