Duurzaamheid

duurzaamheiddinsdag 23 mei 2017 16:02

De afgelopen week twee feiten in de categorie duurzaamheid:

Jaren geleden heeft de gemeente Tiel al ingezet op de verhuizing van het tankstation aan de Havendijk in de stad naar de Industrieweg.
Maar de bestemming van het brandstofverkooppunt ligt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap Rivierengebied, zodat er compenserende maatregelen moeten worden getroffen, nl. landschappelijke inpassing. Wij vonden dat er wel meer mogelijk is, want er bestaan al 'duurzame' tankstations zoals Greenpoint en Green Planet. Wij vinden dat er zoveel mogelijk duurzame stappen moeten worden gezet. Daarom hebben wij samen met GroenLinks het college in de raad van 17/5/17 verzocht in de afspraken met de eigenaar van het tankstation zo veel mogelijk in te zetten op een duurzaam karakter in bouw, energievoorziening/-opwekking en het assortiment van brandstoffen en andere energiedragers. Het college wilde deze motie overnemen en deze werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

De kinderen van de Prins Mauritsschool in Passewaaij hebben les gekregen over duurzaamheid van raadslid Jolanda Stoeten en gingen aan het werk met de Wijk van de Toekomst. Ze hadden diverse ideeën om energie op te wekken en energie te besparen en hebben een gedicht, een 'elfje' gemaakt. Vervolgens was Jolanda aanwezig toen donderdag 18 mei zonnepanelen op de Prins Mauritsschool feestelijk in gebruik werden genomen door wethouder Laurens Verspuij en CPOB-bestuurder Heb Huibers. De kinderen van groep 8 deden een rap en kregen uitleg over de bijbehorende energie app om het gebruik op school te kunnen bijhouden.

« Terug

Reacties op 'Duurzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.