U bent waardevol!

CU-Logo-Tiel-FullColor~2zaterdag 27 januari 2018 17:14

U bent waardevol!

 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, onze mantelzorgers en vrijwilligers, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. De verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

 

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, levensovertuiging, seksuele geaardheid, afkomst, woonsituatie, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is.

 

Daarom gaan wij met een programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Tiel dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in (godsdienst)vrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

 

De ChristenUnie:

 

  • Zorgt dat iedereen meetelt
  • Investeert in de toekomst van kinderen
  • Komt op voor vrijheid
  • Zegt: “U bent waardevol!”

 

 

 

« Terug

Reacties op 'U bent waardevol!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.