Informatiebrief, jaargang 5, nummer 1, juli 2009

donderdag 30 juli 2009 21:48

Informatiebrief, jaargang 5, nummer 1, juli 2009
Wilt u geen info brief meer ontvangen? Meld het aan de secretaris
Kandidatenlijst in Tiel en Geldermalsen
God heeft zeven mensen bereid gemaakt om zich verkiesbaar te stellen. Dit ervaren we als een verhoring van gebeden. De vijf in Tiel zijn daar genoeg, de twee in Geldermalsen nog niet. Dus de uitnodiging om je beschikbaar te stellen blijft staan.
Meld je zelf of andere geschikte mensen aan bij de selectiecommissie p/a B. Houwen, Nieuweweg 25, 4031 MN Ingen, 0344-711319 en 06-40609074, berthouwen@hotmail.com.
Selectie- en programcommissie, campagneteam
De SC bestond al uit Bert Houwen, Els de Heer en Ad Blok. Nu is Albert Hessels uit Rumpt, Geldermalsen, toegetreden. De PC bestaat uit Ronald Corporaal, Piet Jan den Dikken, Tom van der Lek en Arjan Stoeten. Het CT omvat alle CU- leden en de trekkers zijn SiebeJan Fontijn en Aart Schelling. Overal wordt flink gewerkt.
Geldermalsen
De werkgroep Geldermalsen is voortvarend in de aanpak van gesprekken met spelers van belang, zoals woningbeheerders, ambtenaren en politiek - sociale organisaties. Verder is G. heel concreet in ideeën en voorstellen. En - zal ik het zeggen? - hun inzet blijkt o.a. uit een gezamenlijke verhoging van de financiële bijdragen. Er is nu, naast die van Tiel, ook een website voor ChristenUnie Geldermalsen. Alle webmasters die we hebben, zitten in G.
Samenwerking SGP
Jammer dat CU en SGP Europees niet meer samen optrekken, terwijl we dat al 25 jaar deden. In Tiel hebben we op 30 mei nog samen op de verkiezingsmarkt gestaan. In Tiel zijn er bovendien contacten om een aantal dingen samen te doen. Aan onze houding richting de lokale SGP in Tiel zal voorlopig niets veranderen.
In Geldermalsen is een begin van een contact met SGP. Het is nuttig om elkaar te kennen, omdat we daar een alternatief willen zijn.
Heeft Wilders een punt?
Christenen zeggen soms van wel, anderen zeggen het nog veel vaker. Want, zeggen ze, de islam is een slechte godsdienst en maakt mensen slecht. En: Nederlanders zouden de joods – christelijk - humanistische cultuur moeten verdedigen.
Wel, als gelovige vind ik, dat de islam God en Jezus niet eert en het doet me pijn, dat er moskeeën staan in Nederland.
Maar als medeburger van Nederlandse moslims vind ik: wij vrijheid van godsdienst? Zij ook! Niet omdat we er niet onderuit kunnen om hen die te geven, maar omdat wij het zelf willen. Niet per concessie, maar per confessie.
Verder moeten ‘zij’ en ‘wij’ samen staan voor een goede samenleving. Kan dat met D66 beter dan met islamieten?
En de onveiligheid dan?
Onveiligheid komt door de islam, hoor je vaak. Maar je moet je onrust over onveiligheid niet richten tegen de religie van een déél van de daders. Want er is bij jeugdcriminaliteit een groot verschil tussen Marokkanen en Turken, terwijl ze allemaal islamiet kunnen zijn. Niet alles komt door de islam als geloof, veel is bepaald door hun cultuur, veel door hun e- en immigratie. En zijn er dan geen autochtone jeugdcriminelen?

« Terug