Motie 'investeren in gezinnen' unaniem aangenomen

13522840_1750710748548028_3586609029887886299_odonderdag 23 juni 2016 17:48

Samen met ProTiel hebben wij 22/6/16 een motie ingediend met het verzoek aan het college om met een notitie te komen met: 

- Ideeën over kansen die er liggen voor gemeentelijk beleid als het gaat om het investeren in gezinnen, opvoeding en relaties en het stimuleren van het maatschappelijk middenveld daarin (bijv. als Leidse oudercursus);
• In te zetten op een tijdige signalering van (relatie)crises; hierbij is een goede samenwerking tussen wijkteams jeugd, GGD, verloskundige praktijken, huisartsen, consultatiebureaus e.a. met de (aanstaande) ouders zeer belangrijk;
• Laagdrempelige hulp bij beginnende problemen te bieden, hierbij kan geput worden uit het aanbod dat al via diverse organisaties beschikbaar is;
• Deze preventieve maatregelen en activiteiten in te vullen zonder inbreuk te maken op de eigen verantwoordelijkheid en/of de privacy van de partners.

Deze motie is door alle partijen aangenomen.

Uit de jaarrapportage van de wijkteams jeugd bleken de meest problemen te liggen op het gebied van opvoeding, gedrag en relaties/echtscheidingen.
Daarbij is in de Eindevaluatie Wijkteams Jeugd Tiel van het Verwey-Jonker instituut te lezen dat er minder tijd is voor preventie.
De heer Kouwenberg van Van Montfoort zei het nog tijdens de informatie over Veilig Thuis:
"Als je 't aan de voorkant goed regelt, bespaar je aan de achterkant." Uitgangspunt van decentralisaties was ook de zorgvraag terugbrengen.
Het Leids Dagblad kopte "Minder geweld door Leidse oudercursus".

De ChristenUnie hecht sterk aan een veilig en gezond opvoedklimaat voor kinderen. Dat is in het belang van het kind zelf en van de samenleving. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders en alle gevolgen die dat met zich meebrengt, vaak bijzonder ingrijpend.

Op 9 oktober 2015 hebben vier echtscheidingsdeskundigen en zeven maatschappelijke organisaties gezamenlijk een brandbrief naar de VNG geschreven. 
In de brandbrief worden gemeenten o.a. opgeroepen om werk te maken van meer preventie om onnodige scheidingen te voorkomen.

Onderzoek naar ouderschap laat zien dat ouders het ouderschap als positiever en makkelijker ervaren als ze goed voorbereid zijn. „Dat komt hun eigen welzijn ten goede, en de ontwikkeling van het kind.”

« Terug

Reacties op 'Motie 'investeren in gezinnen' unaniem aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.