Vragen aan college over verwarde personen en wachtlijsten

verwarddinsdag 29 november 2016 18:05

Landelijk is er een stijging van het aantal meldingen van incidenten met verwarde personen op straat. Ook in Tiel neemt het aantal meldingen toe. In de commissie Bestuur van 8 september heeft de politie toegelicht dat men bezig is in de keten om de opvang van zwervers te verbeteren. Tiel heeft ook nog een regionale centrumfunctie hierin. Bovendien hebben we uit De Gelderlander begrepen dat het RIBW 75 dak- en thuislozen op de wachtlijst voor de beschermd wonen voorziening heeft.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het gaat ten diepste over de manier waarop wij in onze samenleving omgaan met mensen die zichtbaar in de problemen zitten, mensen die anders zijn en mensen die tijdelijk of niet, vreemd gedrag vertonen. Het gaat om mensen die zorg nodig hebben, van wie het netwerk (versterkt en) ingeschakeld moet worden of mensen die vooral een luisterend oor nodig hebben.Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen is er vorig jaar door twee ministeries en de VNG een Aanjaagteam Verwarde Personen in het leven geroepen. Onlangs verscheen ereen tussenrapportage met daarin verschillende knelpunten en aanbevelingen. Ook staat daarin dat er ‘in de zomer van 2016 een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning wordt geleverd door alle gemeenten’. Wij hebben hier in Tiel nog geen kennis van genomen.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het college:

Is het college bekend met stijging van het aantal meldingen van verwarde personen in Tiel. En de gemelde wachtlijst van 75 personen?

Om wat voor groepen mensen gaat het en wat ligt hieraan ten grondslag?
Is er 24/7 deskundigheid rond GGZ-problematiek in de wijk aanwezig? Wat is hiervoor nodig?

Is er behoefte aan een nieuwe vorm van opvang? Kan de gemeente noodvoorzieningen treffen om deze groep daklozen op te vangen, zoals bijvoorbeeld een soort Time-Out-voorziening?

Hoe werkt de gemeente samen met de woningcorporaties om aan de vraag naar zelfstandige woonruimte voor deze mensen, die vanuit beschermd wonen toe zijn aan zelfstandig wonen, te voldoen?

Afgelopen weken heeft de landelijke politie aangekondigd geen verwarde mensen meer mee te nemen naar het bureau. Dit is voor de betrokken personen ook beter. Wij hebben kennis genomen van de GGZ Vervoersdienst. Beter dan politie en ambulancedienst zijn mensen van deze dienst opgeleid om verwarde personen te vervoeren. Is het college hiermee bekend en wordt hier (voldoende) gebruik van gemaakt?

Wanneer kan het college de raad een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning voorleggen en daarmee voldoen aan de opdracht van het Aanjaagteam Verwarde Personen?

De zorg in het algemeen maar ook de GGZ-zorg, vindt steeds vaker ambulant plaats. Deze goede ontwikkeling, om mensen meer in hun eigen omgeving zorg te bieden, zal in buurten en wijken soms leiden tot meer zichtbare aanwezigheid van mensen met psychische problemen.Volgens het Aanjaagteam is het belangrijk dat er wordt ingezet op het voorkomen van crisissituaties en is daarvoor nodig dat er ruimte en plek is voor signalen vanuit de omgeving van mensen met psychische problemen. Hoe kunnen we in Tiel daarop inzetten?

In de tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen staat dat mensen met een psychische aandoening vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben (door bureaucratie, dure voorzieningen of doordat ze geen zorgverzekering hebben). Zitten er in Tiel ook ‘gaten’ in de zorgketen?

Wat kan de gemeente doen om de behandelduur van de GGZ-trajecten te verbeteren/te verlengen?

Is er al contact geweest over deze problematiek tussen de verschillende gemeenten in de regio?

« Terug

Reacties op 'Vragen aan college over verwarde personen en wachtlijsten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.