schuldhulpverlening

helpdinsdag 13 oktober 2015 18:27

Schuldhulp

Wij hebben de aanpak van de schuldhulpverlening maar weer eens op de agenda gezet. De raad heeft nl. nog geen verbeterplan gekregen en uit het Verslag van de NVVK van juni 2015 (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) blijkt dat van de 8 full-time werknemers voor SHV (schuldhulpverlening) nog altijd maar twee medewerkers in dienst van de gemeente zijn, de overigen zijn detacheringskrachten. Terwijl ons in februari 2014 al extra vaste krachten ware...n toegezegd nav CU vragen.

Na onderzoek bleek het percentage schuldregelingen dat binnen de 120 dagen blijft op circa 20-25% uit te komen. Dat is een verbetering bij de eerste audit maar nog wel steeds te laag.

Ook zit er nog geen schot in de zaken die in het beleidsplan van februari 2013 al zijn geformuleerd: "Bij de ontwikkeling van de Tielse schuldhulpverleningsstructuur is de bevordering van de inzet van het sociale netwerk zeer van belang." "Het ontbreekt in Tiel aan een goed georganiseerde en zichtbare laagdrempelige ondersteuning bij financiële problemen. Het maatschappelijke middenveld kent ten aanzien van schuldhulpverlening geen organisatiegraad"

Ook hebben wij gevraagd naar de buddies, die mensen vroegtijdig kunnen helpen en erger mogelijk voorkomen. Daarvoor moet volgens de wethouder eerst de basis op orde zijn. Wordt vervolgd,

En de proef 'budgetbeheer door de gemeente' wordt evenals alle verbeterpunten teruggekoppeld in april 2016. Daar zien we dan met spanning naar uit!

Armoedepact

Omdat er sinds begin 2013 niet veel is veranderd op het gebied van beleid schuldhulpverlening heeft de ChristenUnie een motie aangekondigd om te komen tot een Armoedepact. Het is de bedoeling dat er daarmee een integrale aanpak van armoede komt, zodat de verschillende organisaties een plek hebben in het armoedebeleid. Met een integrale aanpak is duidelijk welke hulp aanwezig is in de gemeente, hoe de hulp op elkaar is afgestemd en op welke wijze mensen snel en mak...kelijk de juiste hulp kunnen krijgen. De expertise van deze  organisaties en de vrijwilligers wordt benut door ze meer invloed te geven op de ontwikkeling van het gemeentelijke armoedebeleid. Daaruit kan bijv de praktische oplossing ontstaan als: Screening één keer, voor Klesteo, st. Leergeld en de Voedselbank, met pasjesnummer.

Verbetersuggesties schuldhulpverlening:

Wachttijden De opbouw van schulden en verergering van de problemen kan voorkomen worden door: Zo snel mogelijk na de intake voor schuldhulpverlening te komen met een individueel schuldhulpplan;... Lage wachttijd bij het aanvragen van uitkeringen; Het proces van verstrekken van voorschotten kort en efficiënt te houden.

Het werkt preventief wanneer mensen in een workshop leren hoe ze met geld en administratie moeten omgaan, hoe ze een begroting kunnen maken en waar ze financiële steun kunnen krijgen: • de toegang tot de workshop is laagdrempelig door deze preventief, op vrijwillige basis, aan te bieden aan mensen in de risicogroepen (zoals bijvoorbeeld klanten van de voedselbank); • binnen 20 dagen na de aanmelding voor schuldhulpverleningstraject starten met de workshop.

Investeer in laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening. Vermijd ingewikkelde formulieren en procedures. Digitalisering van de dienstverlening mag niet drempelverhogend werken.

« Terug

Reacties op 'schuldhulpverlening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.